Herlev og Gentofte Hosptial

Herlev og Gentofte Hospital er Region Hovedstadens største akuthospital med mange højtspecialiserede funktioner og et rigt forskningsmiljø.


This calendar is empty