Akuttmedisinsk Gruppe (AMG)

Her kan du kjøpe billetter til AMGs kurs. Akuttmedisinsk Gruppe er en ideell undervisningsgruppe forankret i Norsk medisinstudentforening og ANSA, bestående av medisinstudenter og leger. Se http://akuttmedisinskgruppe.no for mer info

This calendar is empty