Utmaningen med utmattning - Finns lösningen i tystnaden? 28 maj

May 28 2018 10:15 - 10:30

Botaniska trädgården, Östra Vallgatan 20, 223 61 Lund

En del av Skåne Innovation Week 2018!

Utmaningen med utmattningssyndrom drabbar väldigt många, och särskilt många kvinnor i kontaktyrken.

Under en rad aktiviteter skapar vi förutsättningar för innovation genom att inte alltid vara så himla duktiga, utan att ibland bara få vara. Få vara trötta, outvecklingsbara, tankspridda eller sköra. Få vara tysta, eller prata, om man behöver. När allting handlar om att prestera och vara duktig är vi innovativa genom att ickeprestera.

På en tyst promenad genom Lund skapar vi utrymme för möten och medveten närvaro utan krav på verbal kommunikation. I nya gruppkonstellationer skapar människor ofta kontakt genom att prata. Om pratet går bort utmanas vi till ickeverbal kommunikation eller väljer att vara tysta. Vad händer då?

Dagen ägnas åt att utforska resiliens som verktyg för jämställd hälsa.
Resiliens handlar om den långsiktiga förmågan att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Hur kan vi anta ett nytt systemtänkande och arbeta strukturförändrande för ett socialt hållbart samhälle? Hur kan vi alstra motståndskraft mot det som skapar utmattning? Ofta försöker vi stånga oss blodiga för att utmana oss själva att vara innovativa – vad händer när vi gör tvärt om?

Därefter fortsätter temat Utmaningen med utmattning genom aktiviteten ”Utmaningen med utmattning - Finns lösningen i rörelsen?”

Free ticket

Not Available