Utmaningen med utmattning - Finns lösningen i samtalet? 1 juni

Jun 01 2018 08:30 - 10:15

Landgrens, Kyrkogatan 17, Lund

En del av Skåne Innovation Week 2018!

Under en rad aktiviteter skapar vi förutsättningar för innovation genom att inte alltid vara så himla duktiga, utan att ibland bara få vara. Få vara trötta, outvecklingsbara, tankspridda eller sköra. Få vara tysta, eller prata, om man behöver. När allting handlar om att prestera och vara duktig, är vi innovativa genom att ickeprestera.

Dagen startas med frukost och paneldiskussion. en paneldiskussion om
Under paneldiskussionen kommer vi att diskutera utmattningssyndrom som samhällsutmaning utifrån ett jämställdhetsperspektiv och utforska resiliens som verktyg för jämställd hälsa. Resiliens handlar om den långsiktiga förmågan att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Hur kan vi anta ett nytt systemtänkande och arbeta strukturförändrande för ett socialt hållbart samhälle? Hur kan vi alstra motståndskraft mot det som skapar utmattning? Ofta försöker vi stånga oss blodiga för att utmana oss själva att vara innovativa – vad händer när vi gör tvärt om?

Därefter fortsätter temat Utmaningen med utmattning genom aktiviteten: ”Utmaningen med utmattning - Finns lösningen i tystnaden? ”

Free ticket

Not Available