Runda bordssamtal

May 28 2018 10:00 - 12:00

Järnvägsgatan 5a, 262 32 Ängelholm


En del av Skåne Innovation Week 2018!

Under ett företagsbesök förs Runda bordssamtal. Medverkande är näringsidkare, kommunpolitiker och relevanta tjänstepersoner för ämnet som är kompetensförsörjning. Hur kan det offentliga och näringslivet gemensamt hitta nya och kreativa lösningar för det som näringslivet upplever som det största hotet för tillväxt, kompetensförsörjning. Inom ramen för detta ryms även integration och hur vi tar tillvara kompetensen hos våra nyanlända.

Arrangeras av Båstad Turism & Näringsliv AB , Ängelholms Näringsliv AB

Free ticket

Not Available