Rädda din trasiga elapparat med Grannens Reparatör! 30 maj

May 30 2018 16:00 - 20:00

Grannens Reparatör, Hasselgatan 8, 21434 Malmö

En del av Skåne Innovation Week 2018!

Vi slänger våra elektronikapparater alldeles för fort. Ca 30-40 % av felen är bara bagateller. "Grannens Reparatör" förlänger livslängden på elapparater och sprider samtidigt kunskap. Vi betraktar inte bara det växande elektronikavfallet som ett problem utan ser också potential för utbildning- och arbetstillfällen. Vi satsar på förebyggande insatser som ska minska andelen elektronikavfall i världen och höja medvetenheten. Idén är att praktiskt handleda ett antal deltagare som har intresse och tid till reparation av elektronikprodukter. Reparationer genomförs på el- och elektronikprodukter med småfel och bidrar därmed till att förlänga produktens livslängd och skjuta fram återvinningsprocessen (kasseringen). Detta innebär att en individ som önskar att bidra till minskningen av elektronikavfall lämnar in sin produkt för reparation medan en annan (Grannens Reparatör) gör en felsökning samt lagar om problemet lätt kan åtgärdas. Självklart kan ägaren till den inlämnade apparaten själv delta i reparationsarbetet. På så sätt inser deltagare i aktiviteten att ”Grannens Reparatör” är ett bra alternativ till slit och släng. "Grannens Reparatör" har belönats med Lunds Miljöpris 2017.

Free ticket

Not Available