PoPuP workshops med transformationer för barn och ungdomar

May 29 2018 10:00 - 15:00

Lekplatsen, Gerdagatan 1, Skånes Fagerhult

En del av Skåne Innovation Week 2018!

Vår Mobila PoPuP workshop är fylld med diverse återbrukbart material, som kan transformeras till användbart och hållbart - inspirationsmaterial för barn och ungdomars skapande.
Vi går på spaning på platsen och samlar befintligt material för mer förgängligt skapande.
Vi poppar upp på olika platser i Skåne och iinspirerar barn och ungdomar till eget skapande, att tänka nytt, att se möjligheter, att vårda och värna...
Mossa, kvistar, stenar och växter transformeras till figurer ur sagans värld, moss grafitti, hemligrum, kojor....
När vi lämnat platsen fortsätter barnen att leka vidare och skapa på egen hand. Håller koll på fågelholkar och småkrypens boningar...

Free ticket

Not Available