“mossa mossa på er alla människobarn” / Nicki Lilltroll

May 31 2018 10:00 - 15:00

Fedingesjön, Fedingesjön, 280 40 Skånes Fagerhult

En del av Skåne Innovation Week 2018!

Vår Mobila PoPuP workshop är fylld med diverse återbrukbart material, som kan transformeras till användbart och hållbart - inspirationsmaterial för barn och ungdomars skapande.
Vi lyssnar på Nicki Lilltroll och inspireras av bilder och text..
Vi inspirerar barn och ungdomar till eget skapande, att tänka nytt, att se möjligheter, att vårda och värna...
Mossa, kvistar, stenar och växter transformeras till figurer ur sagans värld, moss grafitti, hemligrum, kojor....
När vi lämnat platsen fortsätter barnen att leka vidare och skapa på egen hand.

Free ticket

Not Available