Miljö-dialog

May 29 2018 14:00 - 17:00

Vänskapsföreningen i Skåne, Adlerfelts väg 4L, Malmö

En del av Skåne Innovation Week 2018!

När ungdomar har djupare kunskaper, började prata om känslor och tankar och få en bättre inställning till vilka situationer vi kan möta med miljön och bättre omgivning, kommer vi att övervaka diskussionen bland dem.
Hur tror de ett bättre grannskap? Vad tycker de om att förbättra från sin omgivning? Vad lever de hållbarhet? Vad betyder det för stadsutveckling för dem? Hur kan vi koppla unges behov med vår miljö?
Syftet med denna verksamhet är att samla vad det är som unga verkligen tycker om dessa frågor. Vilka är de frustrationer, misstag, mål och önskemål som de har kopplat till deras grannskap.

Free ticket

Not Available