Malmö Framtidsverkstad 2018

Jun 01 2018 07:00 - 16:00

Studio, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö

En del av Skåne Innovation Week 2018!

Malmö Framtidsverkstad är en öppen utställning för dig som är konstnär, kreatör eller idéspruta med visuell förmåga. Bästa verk belönas med 10 000 kronor. Framtidsverkstaden arrangeras av Altitude Meetings och Öresund Future Hub och hålls fredag den 1 juni.

Verkstaden ställer ut konstnärliga bearbetningar av innovativa tankar kring framtiden. Vi letar efter nya, smarta och levnadsglada lösningar på Malmös och Skånes hållbara framtid – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Tema
”Megatrender och konstnärshänder” - innovation (för hållbarhet) kräver olika perspektiv.

Uppdraget
Vi vill att du som deltar identifierar ett behov eller en möjlighet, ett problem eller en utmaning, i relation till temat ”Megatrender och konstnärhänder – innovation (för hållbarhet) kräver olika perspektiv”, och sedan med ditt verk visualiserar problemet eller lösningen – eller både och. Hur du väljer att visualisera eller gestalta din tolkning av uppdraget är upp till dig. Det enda som begränsar oss är Studio:s väggar och golvyta (180 m2 på bottenplan på Studio). Tillsammans med ditt verk vill vi att du lämnar en kort beskrivning eller tolkning av ditt verk (max A4).

Resultatet/utvärdering
En jury bestående av konstnärer, stadsbyggnadsprofiler, arkitekter mfl. kommer att bedöma samtliga bidrag utifrån tre kriterier hämtade från forskning och arbete kring innovation och design:
Desirability: är problemet begripligt/är lösningen önskvärd, Feasability: går problemet att lösa/är lösningen genomförbar rent praktiskt/tekniskt/socialt, Viability: är problemet värt att lösa/är lösningen ekonomiskt försvarbar.
I kombination med att det är konstnärligt, visionärt och provokativt.

Bästa verk kommer att utses under ett vernissage den 1 juni på Studio i samband med ”Skåne Innovation Week”.

Free ticket

Not Available