Jämställd Innovation: så här gör du!

May 29 2018 11:30 - 13:00

Scheelevägen 15, 22370 Lund

En del av Skåne Innovation Week 2018!

År 2030 ska Skåne vara en av världens tio mest innovativa regioner. Men, behöver vi förändra vår föreställning om begreppet innovation för att fler ska kunna ta plats i innovationssystemet, eller behöver systemet förändras? Idag står kvinnor för ungefär 30 % av företagandet i Sverige och fler kvinnor än män är ensamföretagare. 27 % av bolagen i det svenska inkubatorsystemet har kvinnor som medgrundare. Hur arbetar vi praktiskt för att frigöra potential och skapa ett mer jämställt affärs- och näringsliv? Hur arbetar vi med inkludering och normkritik i praktiken?

Melina Bergström, projektledare för The Yes Way, håller i en interaktiv lunchworkshop som utmanar normer, får dig att tänka nytt och blickar framåt. Projektet ’The Yes Way’ är ett initiativ av Ideon Innovation, med stöd av Vinnova och Tillväxtverket som vill skapa jämställda miljöer på Sveriges inkubatorer och i andra delar av innovationssystemet.

Winnet Skåne vill stärka handlingskraften för att arbeta med jämställdhet i praktiken och bjuder därför in till lunchworkshops under 2018. Fokus är på aktivt jämställdhetsarbete: Jämställdhet - Så här gör du!

Träffarna inleds alltid med lunch och en kort presentation av dagens fokusområde. Som deltagare bidrar du med dina perspektiv samt utbyter erfarenheter med andra yrkesverksamma – utveckling genom samverkan.

Arrangeras av Winnet Skåne, Ideon Innovation/The Yes Way

Free ticket

Not Available