Friskare, klokare mat i den offentliga måltiden – 1 juni

Jun 01 2018 12:00 - 13:30

Bredgatan 4b, Bredgatan 4b, Malmö

En del av Skåne Innovation Week 2018!

Sammanfattande bakgrund:
Genom forskningen vet vi idag mer än någonsin om sambanden mellan vad vi äter och hur vi mår. Ändå ökar välfärdssjukdomarna som diabetes 2 i oroväckande takt globalt. Särskilt oroande är att andelen överviktiga barn och tonåringar är så hög.
Anti-diabetic Food center vid Lunds universitet har under många år bedrivit forskning kring olika råvaror och kombinationer av råvarors inverkan på riskfaktorerna för diabetes 2. Resultaten och kraften i de effekter som har kunnat uppnås med olika kombinationer av livsmedel har i många fall överträffat forskarnas egna förväntningar. Kokboken Klok på Mat handlar om den multifunktionella maten som ger ett friskare liv och en mer välfungerande hjärna. Den bakomliggande forskningen sammanfattas i fem enkla koncept med recept.

Syftet med seminariet:
Klok på Mat är ett exempel på nyttiggörande av forskningsresultat. Forskningen hamnar bokstavligen i människor magar. Dagligen serveras många tusen offentliga måltider på förskolor, skolor, sjukhus och äldreboenden. Den forskningsbaserade kunskap som finns sammanfattad i bokens fem koncept skulle på ett kraftfullt sätt kunna bidra till att stärka hälsoeffekterna för den offentliga måltiden. Med seminariet vill vi ha ett samtal kring hur ett sådan ansats skulle kunna uppnås.

Frågor som kommer att diskuteras och med deltagarnas hjälp besvaras är
• Hur skulle den här typen av innovationsprojekt kunna användas som utvecklande kraft för den offentliga måltiden?
• Vad kan man lära sig av den här typen av projekt?
• Vilka kan nästa steg vara för att nyttiggöra innehållet i Klok på Mat inom ramarna för den offentliga måltiden?

Seminariet vänder sig till aktörer som sysslar med den offentliga måltiden, företag och organisationer som är nyfikna på hur den här typen av projekt kan genomföras. Vi vill sprida bokens budskap och skapa kunskap kring hur vi kan äta bättre och bli både klokare och sundare, samt få input till hur den här typen av kunskap kan användas i den offentliga måltiden. Vi vill också dela med oss av insikter och lärdomar vi har dragit av den här typen av innovationsprojekt.

Vi planerar att genomföra detta seminarium på engelska

Free ticket

Not Available