Dialog kring sociala utmaningar, arbete och integration

May 29 2018 11:30 - 13:30

Lindesgården, Lindesgatan 2, Vellinge

En del av Skåne Innovation Week 2018!

År 2030 ska Skåne vara en av världens tio mest innovativa regioner.

Enheten för arbete och etablering i Vellinge kommun bjuder in till en dialog mellan det offentliga, företag och civilsamhälle om sociala utmaningar, arbete och integration.

Free ticket

Not Available