BLOCK at Raglan Castle

Jul 23 2016 14:00 - 18:45

Raglan Castle, Raglan Castle, NP15 2BT Raglan


ROLL UP, ROLL UP...

UK leading dance company, Motionhouse, has teamed up with the internationally-acclaimed No Fit State Circus, to bring visitors BLOCK - a stunning 40-minute show ‘where dance and circus collide.'

Set against the dramatic backdrop of Raglan Castle, this is a unique opportunity for you to experience a breathtaking circus performance within the walls of this mighty monument, while being among the very first to see the highly-anticipated tour, which travels across the UK and Europe this summer.

BLOCK will be staged twice throughout the day, with performances at 2pm and 6pm on Saturday 23 July. As well as enjoying the stunning performance, you'll receive full access to explore this magnificent castle on your visit.

Tickets are priced at £10.00 per adult, £6.00 per child, and £30.00 for a family pass (two adults and up to three children).


DEWCH, DEWCH…

Mae cwmni dawnsio blaenllaw o’r Deyrnas Unedig sef Motionhouse, wedi ymuno â Syrcas NoFit State, sydd wedi ennill canmoliaeth yn rhyngwladol, i gyflwyno perfformiad o BLOCK ar gyfer ein hymwelwyr. Dyma sioe anhygoel 40 munud o hyd ‘lle mae dawns a syrcas yn uno â’i gilydd.

Mae’r cynhyrchiad sydd wedi’i osod yn erbyn cefnlen ddramatig Castell Rhaglan, yn gyfle unigryw i brofi syrcas anhygoel o fewn muriau castell mwyaf Cymru. Fe fyddwch chi ymysg y rhai cyntaf i weld y daith hir ddisgwyliedig hon a fydd yn teithio i wahanol rannau o’r Deyrnas Unedig ac Ewrop yn ystod yr haf hwn.

Bydd perfformiad o BLOCK i’w weld ar y llwyfan dwywaith yn ystod y dydd gyda pherfformiadau am 2.00yp a 6.00yp ar ddydd Sadwrn 23 Gorffennaf. Yn ogystal â chyfle i fwynhau’r perfformiad arbennig hwn bydd cyfle hefyd i weld holl ogoniant y castell rhyfeddol hwn.

Pris tocyn yw £10.00 i oedolion, £6.00 i blant, a £30.00 am docyn teulu (2 oedolyn a hyd at 3 phlentyn).


T&Cs

 • BLOCK is an outdoor performance.
 • Raglan Castle opening hours are between 9.30am and 6pm, with extended opening to 7pm on 23 July 2016 for BLOCK customers only.
 • Caerphilly Castle opening hours are between 9.30am and 6pm on 24 July 2016.
 • Visitors must exit the sites following the performances. Visitors are encouraged to arrive at sites ahead of their booked performance to enjoy their visit to the site.
 • In the event of bad weather, performance times may be subject to change.
 • In the event of a cancellation, ticket holders will receive a full refund
 • Sites usual terms of entry apply. Available here for Raglan and here for Caerphilly.

Telerau ac Amodau

 • Perfformiad yn yr awyr agored yw BLOCK.
 • Mae Castell Rhaglan ar agor rhwng 9.30am a 6pm, a bydd ar agor yn hwyrach hyd at 7pm ar 23 Gorffennaf 2016 ar gyfer cwsmeriaid BLOCK.
 • Bydd Castell Caerffili ar agor rhwng 9.30am a 6pm ar 24 Gorffennaf 2016.
 • Rhaid i ymwelwyr adael y safleoedd ar ôl y perfformiadau. Caiff ymwelwyr eu hannog i gyrraedd y safleoedd cyn y perfformiad er mwyn mwynhau eu hymweliad â'r safle.
 • Os bydd hi’n dywydd drwg, mae’n bosibl y caiff amseroedd y perfformiad eu newid.
 • Os caiff y perfformiad ei ganslo, rhoddir ad-daliad llawn i’r rhai sydd wedi prynu tocynnau
 • Mae’r telerau mynediad arferol â'r safleoedd yn berthnasol. Ar gael yma ar gyfer Rhaglan ac yma ar gyfer Caerffili.

14:00 Teulu (2 oedolyn, hyd at 3 phlentyn o dan 16) / Family (2 adults, up to 3 children U16)

Not Available


14:00 Oedolyn / Adult

Not Available


14:00 Plentyn (o dan 16) / Child (Under 16)

Not Available


14:00 Plentyn (o dan 5) / Child (Under 5)

Not Available


18:00 Teulu (2 oedolyn, hyd at 3 phlentyn o dan 16) / Family (2 adults, up to 3 children U16)

Not Available


18:00 Oedolyn / Adult

Not Available


18:00 Plentyn (o dan 16) / Child (Under 16)

Not Available


18:00 Plentyn (o dan 5) / Child (Under 5)

Not Available