Att planera och styra innovationsprojekt i organisationer

Jun 01 2018 08:30 - 10:30

Medicon Village, Scheelevägen 2, 22363 Lund

En del av Skåne Innovation Week 2018!

Kan man planera och styra innovationsprojekt? I så fall hur? Hur kan en organisation med många projekt få projektstyrning och resursplanering att hänga ihop? Går det att snabba upp innovation? Hur kan man kombinera styrkan av olika metoder beroende på vilken typ av projekt det är? VMG har 20 års internationell erfarenhet av att hjälpa ledande industriföretag att genomföra innovations- och utvecklingsprojekt och vill dela med oss av våra erfarenheter.

Arrangeras av VMG, Velocity Management Group AB

Free ticket

Not Available