Är din affärsidé samhällssmart? Hur skapar vi Gnosjö kyrkbacke där innovativa idéer blir till affärer?

Jun 01 2018 07:45 - 09:00

EC Kävlinge, Nygatan 8C, Kävlinge

En del av Skåne Innovation Week 2018!

Nyföretagarcenter Syd samarbetar med flera kommuner och affärsstödjande aktörer i Skåne, men har för denna aktivitet valt Kävlinge Kommun och Almi som första partner att medverka i lanseringen av vårt screeningverktyg för entreprenörer och projekt.
Denna morgon presenterar vi Real Intelligence, RI, som tankesätt och metod för att bli innovativ och bygga hållbara affärsidéer, inte bara ekonomiskt utan även samhällsnyttigt. Vi berättar hur Nyföretagarcenter Syd jobbar samt hur vi samverkar med Almi och våra kringliggande kommuner. Vi vill även diskutera hur vi kan skapa mötesplatser och entreprenörsandan för att innovation och nya idéer ska uppstå där vi befinner oss.
Aktiviteten innehåller:
Morgonsoffa med samtal om samhällssmarta entreprenörer med RI-tänk, samt om skapandet av entreprenörsanda och innovationsklimat i kommuner
- presentation av Entreprenörscenter Kävlinge och olika stöd företag erbjuds genom, Almi, Nyföretagarcenter Syd, IUC m fl.
- Presentation av nytt affärsutvecklingsprogram för småföretagare i kommunen
- Mingel med infokiosk och möjlighet att prata med affärsutvecklare
Frågor som behandlas är:
• Varför lyckas entreprenörer med Real Intelligence?
• Hur hänger det ihop med innovation, entreprenörskap och samhällsutveckling?
• Hur bygger man upp sitt RI?
• Om man är ung eller nyanländ eller aldrig varit företagare då?
• Vad har en kommun för nytta av RI?

Frukost serveras från 7:45

Free ticket

Not Available